I. SPRZEDAWCA I KLIENT


 1. Sklep Hikvision, który działa pod adresem internetowym www.sklep-hikvision.pl, to własność firmy PPHU AKOM Sp. z o.o. ,Al. Niepodległości 88 , 64-920 Piła , NIP 764-10-20-046.

 2. Sprzedaż prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego Sklep Hikvision jest zgodna oraz opiera się na zasadach niniejszego regulaminu. Każdorazowe złożenie zamówienia przez Klienta w sklepie Sklep Hikvision jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i obliguje go do przestrzegania jego zasad. 

II. ZAKUPY


 1. Każdy towar znajdujący się w sklepie internetowym, można zamówić w siedzibie firmy jak i wysyłkowo.

 2. Akceptowane formy zamawiania towaru to: telefoniczna, mailowa oraz przez sklep internetowy.

 3. Wysyłka towaru realizowana jest za pomocą firmy kurierskiej GLS,

 4. W celu ustalenia czasu realizacji zamówienia indywidualnie kontaktujemy się z każdym klientem,

 5. Czas realizacji zamówień zależny jest od dostępności towaru w naszym magazynie  

 6. Na każdy z zakupionych towarów wystawiamy paragon lub fakturę VAT.Dla faktur na firmę należy podać: numer NIP, nazwę firmy i adres. W przypadku osób fizycznych podajemy: imię i nazwisko, adres, bez numeru NIP.

 7. Formy płatności za zamówienia wysyłkowe przyjmujemy na dwa sposoby:

  • a) za pobraniem, odbiorca płaci za towar kurierowi,

  • b) przedpłata, klient płaci przelewem na konto, jeszcze przed realizacją zamówienia,

 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz usuwania i poszerzania oferty sprzedażowej bez uprzedzenia.

 9. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w szczególnych i uzasadnionych przypadkach (wątpliwości co do osoby klienta, brak potwierdzenia przy zamówieniu, nieprzestrzeganie Regulaminu,przyczyny logistyczne). 

III. ZWROTY


 1. Zakupiony towar można zwrócić tylko jeżeli jest nieuszkodzony, w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu na poniższych zasadach.Konsument, na podstawie art. 27

 2. Prawa konsumenckiego może odstąpić od zawartej umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. Termin odstąpienia od zawartej na odległość umowy wynosi 14 dni od momentu wysyłki towaru. Do zachowania terminu wystarczy wystosowanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Osoby fizyczne (nie firmy, nie przedsiębiorcy), mogą zwrócić towar  bez podania powodu w stanie nienaruszonym,bez śladów użytkowania w terminie 14 dni od daty wysyłki.

 4. Zwracany towar wysyłany jest przez Klienta na własny koszt wraz z oryginałem dokumentu zakupu i informacją w jakiej formie ma być dokonany zwrot pieniędzy.

 5. Zwracany towar powinien być zabezpieczony w sposób należyty tj. gwarantujący że zawartość nie zostanie uszkodzona podczas transportu.W miarę możliwości towar prosimy wysyłać w oryginalnym opakowaniu.

 6. Towar wysłany na koszt sklepu nie zostanie przyjęty i zostanie odesłany na koszt klienta.

 7. Nie przyjmujemy zwrotów oprogramowania, po otwarciu opakowania.

 8. Zwrot wymaga przedłożenia pisemnego odstąpienia,w którym jasno będą określone przyczyny. 

IV. WARUNKI GWARANCJI I REKLAMACJI


 1. Każdy oferowany przez nas produkt , posiada gwarancję producenta lub importera lub sprzedawcy, która obowiązuje na terenie Polski. Jeżeli towar jest wadliwy lub nie działa prawidłowo prosimy o wysłanie go na adres firmy:  W przypadku wadliwego działania produktu należy wysłać go na adres firmy: PPHU AKOM Sp. z o.o. ,Al. Niepodległości 88 , 64-920 Piła ,

 2. Czas gwarancji na dany produkt wynosi 24 miesiące, chyba że na stronie lub w załączonej do produktu dokumentacji podane są inne informacje.

 3. Aby gwarancja została rozpatrzona jest potwierdzenie zakupu w naszym sklepie internetowym na podstawie:

  • a) kopii dokumentu zakupu (faktura, paragon)

  • b) w przypadku firm, dostarczenie informacji potrzebnych do potwierdzenia zakupu tj. numer dokumentu zakupowego, nazwa klienta, numer NIP

 1. Gwarancja oraz rękojmia nie obowiązują wówczas, gdy produkt nosi ślady uszkodzeń mechanicznych lub ślady niewłaściwego użytkowania lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem

 2. Gwarancji nie podlegają:

  •     a) urządzenia bez plomb gwarancyjnych,

  •     b) produkty z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi,

  •     c) urządzenia zmodyfikowane na własną rękę (ucięte lub przerobione wtyki),

  •     d) USZKODZENIA W WYNIKU PRZEPIĘCIA PRĄDU LUB UDERZENIA PIORUNA,

  •     e) produkty w których wgrano inne oprogramowanie niż zalecane.

 1. Zgłoszenia reklamacyjne prosimy składać w formie pisemnej, z dokładnym opisem objawów towarzyszących nieprawidłowemu działaniu.

 2. Firma PPHU AKOM Sp. z o.o. ,zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za czynności naprawcze(po wcześniejszym poinformowaniu właściciela), w przypadku gdy przyczyną uszkodzeń były: (patrz pkt. 4)  

 3. Nie gwarantujemy kompatybilności produktów z innymi produktami oraz jakości pracy programów komputerowych.Nie dajemy gwarancji, że dany program będzie działał na komputerze użytkownika i współpracował z programami przez niego używanymi.

 4. Produkty które można zakupić za pośrednictwem sklepu internetowego posiadają gwarancję.Zgłoszeń reklamacyjnych dokonujemy na podstawie:

  • a) w przypadku osób fizycznych pod możliwość reklamacji na podstawie gwarancji oraz z na podstawie niezgodności towaru z umową sprzedaży,

  • b) w przypadku przedsiębiorstw i osób prawnych na podstawie gwarancji oraz na podstawie rękojmi za wadę. 

V. REKLAMACJE


 1. Kiedy towar dostarczony do klienta posiada widoczne uszkodzenia mechaniczne, które mogły powstać w procesie dostawy lub po otwarciu danego produktu klient widzi ze towar jest uszkodzony lub niezgodny z towarem zamawianym lub towarem na dokumencie, prosimy o niezwłoczne telefoniczne zgłoszenie takiego faktu (dzień dostarczenia przesyłki) lub następnego dnia rano. Po tym czasie jakiekolwiek roszczenia nie będą brane pod uwagę.

 2. W przypadku, kiedy klient stwierdza że dostarczony do niego towar posiada wady, podlega on gwarancji i można go zareklamować. Kupujący ma obowiązek sprawdzić towar zaraz po jego otrzymaniu. Najlepiej w obecności kuriera.

 3. Każde reklamowane urządzenie w przypadku gdy nosi ślady użytkowania, uszkodzenia, nie jest kompletne lub z innych powodów nie nadaje się do wymiany, zostanie ono naprawione w jak najkrótszym czasie.

 4. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, a w przypadku gdy jest to niemożliwe, to firma zwróci gotówkę lub zaproponuje wymianę na inny jednorodny towarowo dostępny w naszym sklepie w zależności od jego ceny za dopłatą lub zwrotem różnicy.

 5. Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane będą maksymalnie w czsie 14 dni od daty ich wpłynięcia.

 6. Nie odbieramy przesyłek wysłanych za pobraniem.

 7. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument zakupu (faktura, paragon). 

VI. ZASADY ZGŁASZANIA NAPRAW


 1. Każde urządzenie wysyłane do naprawy, należy wysyłać na własny koszt.Nie odbieramy paczek wysłanych za pobraniem.

 2. Do przesyłki prosimy dołączyć dowód zapłaty oraz pisemny opis wady.

 3. Reklamowany towar należy odsyłać kompletny i zapakowany w sposób gwarantujący zabezpieczenie przesyłki i jej zawartości, w miarę możliwości w oryginalne opakowanie. Klient odsyła towar z kopią dokumentu zakupu, z obowiązkową adnotacją "SERWIS".

 4. Jeżeli towar nie zostanie zakwalifikowany do naprawy gwarancyjnej, naliczone zostaną koszty naprawy po wcześniejszym uzgodnieniu tego z klientem.

 5. Jeżeli stwierdzimy że towar jest sprawny, a jego nieprawidłowe działanie wynikać będzie z nieumiejętności klienta, odeślemy go na koszt reklamującego.

 6. Jeżeli urządzenia nie da się naprawić ani wymienić na nowe, wówczas w miarę możliwości zostanie zaproponowane urządzenie zamienne lub zwrot pieniędzy. 

VII. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ


 

 1. Dane osobowe klientów są gromadzone i przetwarzane zgodnie z przepisami oraz zgodnie z polityką prywatności.

 2. Wszystkie zgromadzone dane służą tylko i wyłącznie do realizacji zamówień i informowania o ofercie, nie są udostępniane innym podmiotom.

 3. Klient dokonując rejestracji, zgadza się na przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych przez firmę PPHU AKOM Sp. z o.o., potrzebnych przy realizacji zamówienia oraz informowania o ofercie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

 4. Każdy ma prawo do wglądu, zmiany, uzupełnienia danych lub żądania usunięcia ich z bazy danych.

 5. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które są niezbędne do zachowania pełnej funkcjonalności serwisu internetowego.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron domyślnie dopuszcza przechowywanie plików, takie działanie można zmienić przez zmianę opcji przeglądarki internetowej. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu. Więcej informacji zawiera polityka plików cookies.